BPM, of Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen, is een belasting die wordt geheven op personenauto’s en motorrijwielen in Nederland. Deze belasting wordt berekend op basis van het soort voertuig en de leeftijd ervan. De BPM wordt berekend op het moment dat een voertuig in Nederland wordt geregistreerd, of wanneer het voertuig naar Nederland wordt geïmporteerd. De BPM is bedoeld om de kosten van het beheer en onderhoud van de wegen in Nederland te dekken.

 

Hoe bereken ik de BPM?

Er zijn verschillende manieren waarop je de kan BPM berekenen, afhankelijk van het soort voertuig en de leeftijd ervan. Voor personenauto’s geldt dat de BPM wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger de BPM zal zijn. Voor motorrijwielen geldt dat de BPM wordt berekend op basis van de motorinhoud.

 

De BPM is ook afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. Voor voertuigen die jonger zijn dan 3 jaar, geldt een lagere BPM dan voor voertuigen die ouder zijn dan 3 jaar. Dit is bedoeld om te stimuleren dat mensen nieuwe, zuinigere voertuigen kopen.

 

Houd rekening met de uitzonderingen

Er zijn ook enkele uitzonderingen op de BPM. Zo zijn elektrische voertuigen vrijgesteld van BPM, evenals voertuigen die worden gebruikt voor bepaalde doelen, zoals hulpdiensten of landbouwvoertuigen.

Conclusie: wat is BPM?

Concluderend is BPM een belasting die wordt geheven op personenauto’s en motorrijwielen in Nederland. De BPM wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig voor personenauto’s en op basis van de motorinhoud voor motorrijwielen, en is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. Er zijn ook enkele uitzonderingen op de BPM, zoals elektrische voertuigen en voertuigen die worden gebruikt voor bepaalde doelen. De BPM is bedoeld om de kosten van het beheer en onderhoud van de wegen in Nederland te dekken.